A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w dniu 23 maja 2019r. Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 68 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych wprowadził drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO-CRP) które obowiązują na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 23 maja 2019 od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 do godz. 16.00

Proszę o zapoznanie się poniżej przedstawionymi stopniem alarmowym      i dostosowanie go do własnych stanowisk pracy.

Określenie zadań do realizacji

Po wprowadzeniu  drugiego  stopnia alarmowego  CRP  (stopień  BRAVO-CRP)  należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej nie był wprowadzony stopień ALFA tj.

 1. Na rzecz ochrony ludności:
  1. prowadzić wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludzkich, obiektów  użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony,
  2. informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznakach nietypowej działalności;
 2. Na rzecz ochrony infrastruktury:
  1. poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia,
  2. zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektów,
  3. przeprowadzić kontrole pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów,
  4. sprawdzić na zewnątrz i od wewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów,
  5. sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
  6. sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacji,

Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 1. zapewnić gotowość do niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji;
 2. wprowadzić dyżury w trybie alarmowym osób uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 3. wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym w szczególności wykorzystując zalecenia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania, zgodnie z właściwością oraz:
 • monitorować   i   weryfikować,   czy   nie   doszło   do   naruszenia   bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
  • sprawdzać dostępność usług elektronicznych,
  • w razie potrzeby dokonywać zmian w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej.

SZACZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ STANOWI ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 25 LIPCA 2016r.(poz.1101) znajduje się pod linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001101/O/D20161101.pdf

 

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005