A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA

 

Gładyszów 30 sierpnia 2021 roku

 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej "ELEOS" i Gmina Ropa ogłaszają nabór do projektu „Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej przez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej IX – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Dzienne placówki wsparcia

Nabór trwa do 30 września 2021 roku

 

 

Do projektu zapraszamy osoby pow. 60 roku życia oraz opiekunów faktycznych z terenów:

  • Gminy Uście Gorlice, Sękowa i Grybów (gmina wiejska) którzy mogą uczęszczać do ośrodka w Wapiennem (gm. Sękowa).
  • Gminy Ropa, którzy mogą uczęszczać do ośrodka w Klimkówce (gm. Ropa)

 

Liczba miejsc dla seniorów: 18 (Wapienne) + 14 (Klimkówka)

Liczba miejsc dla opiekunów faktycznych : 18 (Wapienne) + 14 (Klimkówka)

 

Czas trwania pobytu od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

 

Do projektu zapraszamy w szczególności osoby, które ze względu na wiek przekraczający 60 lat, zły stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i aktywizacji w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania przynajmniej jednej z podstawowych czynności i są zagrożone wykluczeniem społecznym z ww. powodów.

 

W ramach 8-godzinnego pobytu od poniedziałku do piątku zapewniamy wyżywienie (śniadanie, obiad), transport do i z ośrodka oraz usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne oraz usługi aktywizująco - usprawniające, w tym: muzykoterapia  -  arteterapia  – choreoterapia -  ćwiczenia psychoruchowe - terapia informatyczna.

W ramach projektu opiekunowie uczestników będą mogli skorzystać ze wsparcia i doradztwa psychologicznego oraz ze szkoleń z zakresu opieki nad os. zależnymi i szkoleń informatycznych.

 

Ponadto w ramach projektu zapewniona będzie opieka psychologa, rehabilitanta, terapeuty, pracownika socjalnego, pielęgniarki, opiekuna medycznego oraz animatora. W placówce realizowane będą zajęcia indywidulane i grupowe.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

1) www.eleos.gladyszow.org

2) www.ropa.iap.pl

Oraz w wersji papierowej:

1) W ośrodku ELEOS, w Gładyszowie 45,

2) W Urzędzie Gminy Ropa, Ropa 733

 

Zapewniamy pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005