A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 900 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się II Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
  2. Przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 roku.
  3. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2019 rok.
  4. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 5. Analiza złożonego do Rady Gminy wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Zamknięcie sesji.
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005