A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 900 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się III Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w 2018 roku.
 5. Informacja o działalności Wójta.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2018 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXV/336/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2018 – 2027.
  3. Uchwała Budżetowa Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok.
  4. Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2019 - 2032.
  5. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.
  6. Sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Smerekowiec na rzecz użytkownika wieczystego.
  7. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gminnych lokali użytkowych.
  8. Wskazania przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
  9. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Uście Gorlickie w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
  10. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  11. Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005