A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Wójt Gminy Uście Gorlickie przypomina właścicielom, użytkownikom gruntów z terenu gminy Uście Gorlickie  o obowiązku wykaszania traw i chwastów na swoich nieruchomościach oraz przy zjazdach do posesji w sąsiedztwie dróg. Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych i stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe. Ponadto zaniedbane grunty wpływają negatywnie na estetykę naszej turystyczno uzdrowiskowej gminy, stanowią siedliska szkodników glebowych, gryzoni, jadowitych żmij, ślimaków, sprzyjają ich rozmnażaniu. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie przez cały rok od wiosny do wczesnej jesieni, co wynika z Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 909). 

Jednocześnie zwraca się uwagę na fakt, iż w/w działania nie mogą być prowadzone poprzez wypalanie traw, które jest prawnie zabronione przepisami art. 124 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) i podlega karze aresztu lub grzywny zgodnie z jej art. 131.

Prosimy o zastosowanie się do niniejszej prośby.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005