A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

W zgodnie z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2020/2021 będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Obok wyższego kryterium dochodowego w/w ustawie ustawodawca wprowadził dodatkowe przepisy dotyczące ustalenia prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego tzw. mechanizm „ złotówka za złotówkę”

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy w/w kwotę  o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia  z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługująca danej osobie uprawnionej, ustalona w/w sposób będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie będzie przysługiwało.

W/w przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń

z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 01.10.2020 r

W sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy, które rozpoczęły się przed dniem 1 października 2020 r., będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005