A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 1:2

Nazwa biura

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar

zlewnie  Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

godz. 10:00 dnia 04.02.2020 do godz. 23:00 dnia 04.02.2020

Przebieg

Na skutek występujących opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem na rzekach prognozowane są wzrosty poziomu wody ( lokalnie gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Miejscami możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Przemysław Plewa

Godzina i data wydania

godz. 08:44; 04.02.2020

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005