A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:34

 

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

 

Stopień zagrożenia: 2

 

Ważność: od godz. 15:00 dnia 23.12.2019 do godz. 15:00 dnia 24.12.2019

 

Obszar: Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

 

Przebieg: W ciągu dnia, nocy oraz kolejnego dnia, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie w zlewniach zlokalizowanych na granicy województw: małopolskiego i podkarpackiego, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005