A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informacja o Terminarzu polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 Kół Łowieckich ROSOMAK w Śnietnicy, RYŚ w Tarnowie, JELEŃ w Krynicy i DZIK w Gorlicach.

Wypełniając przepisy art. 42 ab. ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1295 z późn zm.) w załączeniu podaje Terminarz polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 Kół Łowieckich ROSOMAK w Śnietnicy, RYŚ w Tarnowie, JELEŃ w Krynicy i DZIK w Gorlicach.

Równocześnie informuję, iż zgodnie z ww. art. 42 ab. prawa łowieckiego właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wrazz uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w planie polowań. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
plan polowań KŁ DZIK w Gorlicach pdf 396,63 KB Pobierz
plan polowań KŁ JELEŃ w Krynicy-Zdroju pdf 450,65 KB Pobierz
plan polowań KŁ ROSOMAK w Śnietnicy pdf 340,15 KB Pobierz
plan polowań KŁ RYŚ w Tarnowie pdf 58,46 KB Pobierz
plany polowań zbiorowych na terenie gminy Uście Gorlickie.pdf pdf 1,24 MB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005