A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Uście Gorlickie i Powiatu Gorlickiego

Uprzejmie informujemy, że we wrześniu przeprowadzone zostanie doraźne zabezpieczenie mostu przed katastrofą budowlaną w ciągu drogi powiatowej 1496K Gładyszów - Uście Gorlickie, jako niezbędne przedsięwzięcie do utrzymania jego przejezdności.

Powiat rozważał wykonanie obok mostu „przejazdu w bród”, jednakże zarówno z uwagi na uwarunkowania związane z ochroną środowiska, jak również konieczność poniesienia znaczących kosztów dodatkowych, wykonanie takiego przejazdu nie jest możliwe.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego wykonana zostanie tymczasowa kładka dla pieszych, natomiast przewóz dzieci do szkół z miejscowości Skwirtne, Smerekowiec, Gładyszów, Zdynia i innych okolicznych w tym rejonie, odbywać się będzie poprzez dowóz dzieci do mostu, przeprowadzenie ich przez kładkę
i ponowne kontynuowanie jazdy.

Dla ruchu kołowego zorganizowany został objazd:

  • dla samochodów lekkich drogami powiatowymi:
  • 1494K Szymbark-Bielanka-Uście Gorlickie
  • 1499K Bielanka-Łosie-Ropa
  • dla pojazdów cięższych drogami powiatowymi:
  • 1498K Ropa-Wysowa Zdrój-Blechnarka-Granica Państwa
  • 1496K Gładyszów-Uście Gorlickie oraz
  • drogą wojewódzką 977 od miejscowości Gładyszów do miejscowości Sękowa i dalej drogą 1488K Sękowa-Dominikowie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przestrzeganie wprowadzonego na moście czasowego ograniczenia tonażu do 6 ton. Po zakończeniu prac (które potrwają ok. 30 dni roboczych) przywrócony zostanie ruch kołowy w obu kierunkach z dopuszczeniem tonażu 12 ton.

Wyrażamy przekonanie, że podjęta inwestycja, spotka z przychylnością Mieszkańców, jako, że po krótkim okresie niedogodności ponownie służyć będzie dobrze wszystkim użytkownikom.

Prosimy tym samym o wyrozumiałość i przepraszamy za wynikające stąd utrudnienia.

 

Zarząd Powiatu Gorlickiego

 

 

Gorlice, 24 sierpnia 2021 r.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005