A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zgodnie z art. 419 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz.15 i 1089 oraz z 2018 r. poz.4, 130 i 138), Wójt Gminy Uście Gorlickie przekazuje do wiadomości uchwały Nr XXXVI/368/2018 oraz Nr XXXVI/369/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Uście Gorlickie na okręgi i obwody wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Uchwała Nr XXXVI/368/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXXVI/369/2018 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005