A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 900 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się IV Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
  2. Wyznaczenia delegatów na kongres Związku „Euroregionu Tatry”.
  3. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wysowa -Zdrój.
  4. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu Gminy Uście Gorlickie działki niezabudowanej położonej w miejscowości Uście Gorlickie.
  5. Zmiany uchwały Nr XXXIV/321/2017 Rady gminy Uście Gorlickie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  6. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Uście Gorlickie, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
  7. Zarządzenia wyborów sołtysów.
  8. Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarg:
   • Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Nr XLII/399/2014 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie;
   • Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Nr XXI/192/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie;
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005