A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 grudnia 2021 r. Nr 122/2021 r. w sprawie  ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie tj. 27.12.2021 r. informujemy, że termin składania ofert  w sprawie :

 

  1.  Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Uście Gorlickie w dziedzinie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
  2. Otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie Gminy Uście Gorlickie, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.” od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
  3. Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Uście Gorlickie w dziedzinie pomocy społecznej -  Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Uściu Gorlickim typu  A   dla 15 podopiecznych – osób przewlekle psychicznie chorych od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Zostaje ustalony na dzień 28.12.2021 r.  

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, opisanych nazwą zadania (w brzmieniu jak w § 1 niniejszego regulaminu), w terminie do 28 grudnia 2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie w Urzędzie Gminy w Uściu Gorlickim,  pok. nr 3.

 

Kierownik OPS

Grażyna Orchel

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005