A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godz. 1000 w Gimnazjum w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Modernizacja drogi gminnej Hańczowa –Ropki –Wysowa- Zdrój, na terenie Sołectwa Ropki.
  3. Projekt utworzenia Parku Krajobrazowego Beskid Niski.
  4. Przygotowanie do letniego sezonu turystycznego.
  5. Dyskusja i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Andrusikiewicz

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005