A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 800 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok.
  3. Analiza materiałów sesyjnych.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Dyskusje i wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wszołek

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005