A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 800 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zapoznanie się z Raportem o stanie gminy Uście Gorlickie przed głosowaniem nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią RIO w tej sprawie przed głosowaniem w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  4. Analiza kosztów zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023.
  5. Analiza materiałów sesyjnych – opiniowanie projektów uchwał.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Dyskusje i wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wszołek

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005