A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. o godz. 900 w biurze rady gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja o realizacji budżetu ZGKiM w Wysowej -Zdroju za I półrocze 2018 r.
  3. Ocena działalności GOK i GBP za I półrocze 2018 r., wykonanie planu finansowego.
  4. Ocena ściągalności podatków i opłat lokalnych.
  5. Wstępna ocena wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Dyskusje i wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005