A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 900 w biurze rady gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zapoznanie się z projektami dotyczącymi: podwyżki opłat w zakresie odbioru śmieci oraz zmiany systemu odbierania śmieci – wniesionymi przez Dyrektora ZGKiM.
 3. Zapoznanie się z sytuacją oświatową na terenie Gminy – na podstawie sprawozdań finansowych przedstawionych przez kierownika CUO.
 4. Zapoznanie się z propozycją utwardzania dróg rolnych na terenie gminy w 2019 r.
 5. Zapoznanie się ze sprawą zamiany gruntów pomiędzy gminą a Lasami Państwowymi.
 6. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie formy nabycia działki Nr 260/9 w Uściu Gorlickim.
 7. Zapoznanie się z treścią skarg prokuratora Rejonowego wniesionych do WSA za pośrednictwem Rady Gminy na uchwały Nr XXI/192/2016 i Nr XLII/3399/2014.
 8. Analiza materiałów sesyjnych.
 9. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Budżetu propozycji ramowego planu pracy komisji na rok 2019.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Dyskusje i wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mirosław PEŁECHACZ

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005