A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 5 września 2019 r. o godz. 800 w biurze rady gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza tematów związanych z bezpieczeństwem, zagrożenia występujące na terenie gminy.
  3. Analiza wykonania budżetu bieżącego roku na podstawie raportu "Wykonania budżetu Gminy Uście Gorlickie za I półrocze 2019 r.". Raport dostępny na BIP-ie Gminy Uście Gorlickie.
  4. Analiza wykonania dochodów własnych gminy (ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży mienia gminnego zaplanowanego w roku budżetowym 2019).
  5. Analiza wpływów z tytułów podatkowych oraz innych opłat do budżetu gminy (dział 756). Przedstawienie zaległości oraz umorzeń jeżeli występują.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Dyskusje i wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mirosław PEŁECHACZ

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005