A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 900 w biurze rady gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków wypracowanych na poprzednich komisjach.
  3. Przedstawienie przez Wójta postępu prac nad inwestycją rozbudowy sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Uście Gorlickie, z uwzględnieniem stanowiska radnych aby inwestycję zmniejszyć pod względem wartości w zł.
  4. Przedstawienie przez Wójta strategii (wizji) kierunków rozwoju Gminy Uście Gorlickie w kadencji 2018 – 2023. Punkt niezbędny dla członków komisji aby pracować nad projektem budżetu na rok 2020.
  5. Dyskusja nad modelem finansowania oświaty w Gminie Uście Gorlickie w odniesieniu do lat poprzednich oraz projektu w roku 2020.
  6. Analiza budżetu Gminy Uście Gorlickie na rok 2020 w oparciu o przedstawiony projekt uchwały.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Dyskusje i wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mirosław PEŁECHACZ

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005