A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podsumowanie pracy komisji w 2017 roku.
  3. Współpraca z Policją w 2017 roku.
  4. Przygotowanie do „akcji zima” 2017/2018.
  5. Przegląd placówek kulturalnych i oświatowych w dolinie rzeki Białej.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Dyskusje i wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
mgr inż. Włodzimierz KARIO

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005