A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godz.1300 w budynku urzędu gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Aktualne problemy w funkcjonowaniu szkół - sprawy kadrowe, dowóz dzieci (przetargi), zaopatrzenie w pomoce naukowe, plany inwestycyjne na bieżący rok.
  3. Sprawy bieżące – analiza materiałów sesyjnych.
  4. Dyskusje i wnioski.
  5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
mgr inż. Włodzimierz KARIO

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005