A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 1500 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Analiza sprawozdania finansowego Gminy Uście Gorlickie za 2020 rok.
  3. Wypracowanie ostatecznej opinii i sporządzenie wniosku w sprawie wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
  4. Analiza wniosków kierowanych do Wójta w 2021 r. i odpowiedzi na nie.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Dyskusje i wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

W związku z trwającą na terenie Polski sytuacją epidemiczną, spowodowaną wirusem COVD-19, posiedzenia Kolegialnych Organów Samorządu Terytorialnego odbywają się bez udziału osób trzecich.

Przewodniczący Komisji
Anna KLOCEK

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005