A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 900 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Szkody powodziowe 2021 r. na drogach gminnych (kosztorys, etapy napraw).
  3. Informacja Wójta na temat aktualnej sytuacji Parku Wodnego w Wysowej -Zdroju.
  4. Przygotowanie kontroli dotyczącej dróg gminnych (ustalenie z pracownikiem merytorycznym przygotowania zakresu i niezbędnych do kontroli dokumentów).
  5. Sprawy bieżące.
  6. Dyskusje i wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Komisja prosi o przedstawienie przygotowanej ekspertyzy Parku Wodnego w Wysowej- Zdroju

Przewodniczący Komisji
Anna KLOCEK

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005