A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 830 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Omówienie protokołu z komisji wyjazdowej z dnia 2 grudnia 2022 r.
  3. Plan pracy komisji na 2023 rok.
  4. Przygotowanie do kontroli w ZGKiM w Wysowej- Zdroju.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Dyskusje i wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji
Anna KLOCEK

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005