A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 19 października 2020 r. o godz. 1400 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Omówienie tematu kontroli planowanej w ZGKiM w Wysowej-Zdroju.
  3. Wypracowanie planu pracy komisji na 2021 rok.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Dyskusje i wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mikołaj HALCZAK

W związku z trwającą na terenie Polski sytuacją epidemiczną, spowodowaną wirusem COVD-19, posiedzenia Kolegialnych Organów Samorządu Terytorialnego odbywają się bez udziału osób trzecich.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005