A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 815 w biurze rady gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi Pani Joanny Stachury na rażące naruszenia prawa jakiego dopuścił się Wójt w sprawie położenia nawierzchni asfaltowej na drodze w Brunarach.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Dyskusje i wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Lucyna Piszczek-Sula

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005