A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 1100 w biurze rady gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podsumowanie działań promocyjnych gminy za 2018 rok.
  3. Podsumowanie działań GOK i GBP za 2018 rok.
  4. Analiza projektu budżetu gminy na 2019 rok.
  5. Analiza materiałów sesyjnych.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Dyskusje i wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Elwira MYŚLIWY

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005