A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 900 w biurze rady gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza wniosków Komisji Uzdrowiskowej kierowanych w bieżącym roku do Wójta.
  3. Przygotowanie do sezonu letniego (imprezy).
  4. Informacja o aktualnej sytuacji Parku Wodnego w Wysowej -Zdroju.
  5. Opinia w sprawie zmian operatu uzdrowiskowego.
  6. Projekty związane z Wysową – Zdrojem.
  7. Funkcjonowanie promocji w Gminie Uście Gorlickie na dzień dzisiejszy oraz polany na przyszłość.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Dyskusje i wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Bogdan FERENC

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005