A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 23 marca 2022 r. o godz. 900 w Sanatorium Biawena (vip room I piętro).

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Imprezy organizowane w 2022 roku w Wysowe j-Zdroju.
 3. Projekty związane z Wysową – Zdrój i czas ich realizacji.
 4. Problemy sanatoriów związane z pandemią.
 5. Utrzymanie Parku Zdrojowego w Wysowej -Zdroju.
 6. Kanalizacja w Wysowej -Zdroju pod kątem utrzymania statusu uzdrowiska.
 7. Reforma ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
 8. Problemy związane z komunikacją autobusową.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Dyskusje i wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Bogdan FERENC

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005