A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 800 w biurze rady gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o podziale środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla klubów sportowych realizujących projekty z zakresu sportu na terenie Gminy Uście Gorlickie w roku 2020.
 3. Koszty utrzymania punktu informacji turystycznej w gminie
  1. ilość etatów i koszty pracowników
  2. koszty utrzymania biura.
 4. Centrum Produktu Turystycznego w Wysowej -Zdroju
  1. ilość i koszty pracowników
  2. koszty utrzymania obiektu
  3. informacja o warunkach umowy z LGD Gorlice
 5. Informacja o spotkaniu z branżą turystyczną na temat opłaty uzdrowiskowej z dnia 10 stycznia 2020 r.
 6. Informacja o przebiegu projektu „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej.
 7. Opiniowanie projektu budżetu na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie.
 8. Przyjęcie programu pracy komisji na rok 2020.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Dyskusje i wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Elwira MYŚLIWY

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005