A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. o godz. 830 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Opłata uzdrowiskowa - sprawozdanie z uzyskanych wpływów w I półroczu 2020 r.
  3. Informacja o aktualnej sytuacji Parku Wodnego w Wysowej –Zdroju.
  4. Zasady działania Centrum Produktu Turystycznego w Wysowej -Zdroju sprawozdanie z działalności w I półroczu 2020 r. i plany na II półrocze 2020 r.
  5. Plan imprez na terenie Gminy Uście Gorlickie na II półrocze 2020 r.
  6. Park Zdojowy oraz Orlik w Wysowej-Zdroju (informacja na temat zarządzania i opieki nad wymienionymi obiektami).
  7. Sprawy bieżące.
  8. Dyskusje i wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Bogdan Ferenc

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005