A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 800 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1.  Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza wniosków złożonych przez komisję w 2020 roku.
 3. Opłata uzdrowiskowa –sprawozdanie za rok 2020, informacja na jaki cel wydane zostały środki.
 4. Promocja gminy i współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych.
 5. Sprawozdanie z działalności Centrum Produktu Turystycznego w Wysowej-Zdroju za 2020 rok i plan działania na rok 2021.
 6. GOK informacja o bieżącym zatrudnieniu i planowanych imprezach.
 7. Analiza potrzeb finansowych klubów sportowych informacja o stanie faktycznym.
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenia, Koła Gospodyń, OSP).
 9. Informacja o umorzeniach.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Dyskusje i wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

W związku z trwającą na terenie Polski sytuacją epidemiczną, spowodowaną wirusem COVD-19, posiedzenia Kolegialnych Organów Samorządu Terytorialnego odbywają się bez udziału osób trzecich.

Przewodniczący Komisji
Bogdan Ferenc

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005