A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2017 r. o godz. 900.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Uście Gorlickie.
  3. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.
  4. Analiza materiałów sesyjnych.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Dyskusje i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Piotr MICHNIAK

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005