A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Wójt Gminy Uście Gorlickie  informuje, że od dnia 1 lipca br. obowiązują nowe wymagania dotyczące wszystkich nowo eksploatowanych kotłów oraz  kominków w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Regulacje te wynikają z przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwały nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzania na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Każdy mieszkaniec jest obowiązany zapoznać się z zakazami zawartymi w uchwale i dostosować instalację w swoim budynku do zwartych w niej wymogów. Wszelkie informacje  dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005