A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

KOMUNIKAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT i VAT należy dokonywać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

Indywidualny numer rachunku podatkowego można wygenerować na stronie internetowej www.podatki.gov.pl lub w siedzibie dowolnego urzędu skarbowego.

Numer rachunku generuje się automatycznie poprzez wskazanie identyfikatora podatkowego:

PESEL

NIP

ž   dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

ž   niezarejestrowanych podatników VAT;

ž   dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub zarejestrowanych podatników VAT,

ž   płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Rachunek podatkowy będzie niezmienny niezależnie od zmiany właściwości urzędu skarbowego.

Wpłaty dot. karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn (KP, PCC i SD) należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005