A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego

Analizując bieżąca sytuację epidemiczną w kraju, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców podjęłam w dniu dzisiejszym decyzję o dalszym ograniczeniu funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu.
Informuję, iż od dnia 16.03.2020 r. urzędy wchodzące w skład powiatowej administracji samorządowej funkcjonować będą w systemie zamkniętym, obsługując Interesantów telefonicznie lub w drodze korespondencji elektronicznej. Jedynie nadzwyczajne sytuacje uzasadniać będą bezpośredni kontakt z urzędem, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Ograniczenie obowiązywać będzie do dnia 27 marca 2020 roku z możliwością dalszego przedłużenia.

Kontakt telefoniczny do Starostwa Powiatowego w Gorlicach: 18 353-53-80 lub kontakt mailowy sekretariat@powiatgorlicki.pl
Kontakty telefoniczne i mailowe do jednostek organizacyjnych powiatu znajdują się na stronach internetowych, jak również wywieszone będą na drzwiach urzędów.
                
Gorlice, 15.03.2020 r.  


Starosta Gorlicki
Maria Gubała

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005