A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Wójt Gminy Uście Gorlickie udostępnia niniejszym sporządzony na podstawie przepisów art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz.506) raport o stanie gminy Uście Gorlickie.

Raport jest dokumentem, stanowiącym podstawę debaty publicznej na temat stanu gminy, stanowiącej podstawę procedowania uchwały rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

Niniejszy dokument zawiera podsumowanie działalności Wójta Gminy Uście Gorlickie w roku 2018, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał oraz budżetu.

Zgodnie z założeniami przepisów ustawy, raport dotyczy działalności Wójta Gminy. Dlatego skoncentrowano się przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć i projektów, realizowanych przez gminę Uście Gorlickie, poprzez jej organ wykonawczy jakim jest Wójt Gminy oraz podległe gminie samorządowe jednostki organizacyjne.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas czerwcowej sesji, ustalonej na dzień 18 czerwca 2019 r., na której podejmowana będzie również uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będą mogli wziąć udział mieszkańcy.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy będzie głosować nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 

Link do raportu na BIP:

https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,a,1617129,raport-o-stanie-gminy-uscie-gorlickie-za-rok-2018.html

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005