A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Od dnia 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. wysokość zasiłku rodzinnego i niżej wymienionych dodatków do zasiłku rodzinnego nie ulega zmianie (stan prawny uregulowany ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin art. 32 cytowanej ustawy) i wynosić będzie:

 1. Zasiłek rodzinny:
  • 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  • 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
  • 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
 2. Dodatki do zasiłku rodzinnego:
  • 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  • 95,00 zł miesięcznie z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych i wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna nie ulega zmianie.

Jednym z głównych kryteriów przyznania zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Przysługuje on, jeśli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł lub - jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności - 764 zł.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005