A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego i gminy Uście Gorlickie

Starosta Gorlicki w uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami powiatu gorlickiego informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z dniem 16.03.2020 r. (poniedziałek) wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi interesantów w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy Uście Gorlickie.

Tym samym załatwiane będą wyłącznie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki.

W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające pilnego i osobistego spotkania z pracownikami podlegać będą każdorazowej weryfikacji telefonicznej przed wejściem do urzędu, pod kątem konieczności takiej wizyty.

Interesanci w urzędach przyjmowani będą na wyznaczonych stanowiskach, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z pracownikami.

Numery telefonów i adresów mailowych są dostępne na stronach poszczególnych urzędów.

Ponadto informuje się, iż począwszy od dnia 16.03.2020 zawieszone zostaje funkcjonowanie jarmarków  zwyczajowo organizowanych na terenie poszczególnych gmin.

 

                                                                                 Wójt Gminy Uście Gorlickie

                                                                                         Zbigniew Ludwin

 

ZADZWOŃ PRZED WEJŚCIEM !!!

Kontakt telefoniczny do Urzędu Gminy Uście Gorlickie:

Sekretariat                           – 18 351-60-41, 18 351-60-42

USC                                        – 18 351-60-41, wew. 49

Podatki                                 – 18 351-60-41, wew. 33

Działalność gospodarcza – 18 351-60-41, wew. 52

Kasa                                      – 18 351-60-41, wew. 38

Księgowość (Skarbnik)     – 18 351-60-41, wew. 47

 

Ośrodek Pomocy Społecznej        – 18 351-64-91

Zakład Gospodarki Komunalnej            – 18 353-20-07

 

www: http://www.usciegorlickie.pl/

e-mail:            gmina@usciegorlickie.pl

sekretariat@usciegorlickie.pl

fax: 18-3516041, ePUAP: /4g2r5mu3dk

Mając świadomość, że wprowadzona procedura stanowi dla Państwa znaczące utrudnienie w dostępie do urzędu, prosimy o zrozumienie powagi sytuacji z jaką mamy do czynienia na terenie całego kraju

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005