A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie

Trwa przywracanie przez Rząd Rzeczypospolitej, stacjonarnego funkcjonowania placówek oświatowych.

  • Służby państwowe dopuściły z dniem 18 maja 2020r. możliwość powrotu do bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenia. Po uzgodnieniach, w niektórych placówkach wychowania przedszkolnego oraz w szkołach z terenu gminy uruchamiane zostają te zajęcia. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo zależy od decyzji rodziców dzieci i uczniów – przy zachowaniu bezpiecznych warunków realizacji tych zajęć. W przypadkach braku zgody rodziców, zajęcia prowadzone są nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Z dniem 25 maja 2020r. istnieje możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III w formie stacjonarnej. Niektóre szkoły podstawowe, w których jest zgoda rodziców na posłanie uczniów do szkoły, podjęły decyzję o uruchomieniu takich zajęć. Będą to jednak niewielkie międzyklasowe grupy uczniów. Z pozostałymi uczniami nadal prowadzone będą zajęcia wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Dyrektorzy szkół podejmują również decyzje o organizacji na terenie szkół, konsultacji dla uczniów klas VIII - celem przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Konsultacje te rozpoczną się po 25 maja 2020r. i będą się odbywać wg. wewnętrznych ustaleń w poszczególnych szkołach.
  • Z dniem 1 czerwca 2020r. dopuszczona została możliwość organizacji na terenie szkół konsultacji dla pozostałych uczniów tych szkół. Konsultacje te będą się odbywać wg wewnętrznych ustaleń w poszczególnych szkołach.
  • Z dniem 25 maja 2020r. wznawiają działalność trzy placówki wychowania przedszkolnego z terenu gminy. Prowadzona jednak będzie tylko działalność opiekuńczo-wychowawcza w niewielkich grupach. Dla pozostałych dzieci nadal podstawową formą zajęć będzie kształcenie na odległość.

Formy oraz harmonogram przywracanych zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie, określone zostają na poziomie tych placówek.

Decyzje o powrocie do stacjonarnych form pracy i prowadzenia zajęć z dziećmi i uczniami będą podejmowane pod warunkiem spełnienia wymagań i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i epidemicznego dla wszystkich uczestników procesu edukacji stacjonarnej.

W placówkach oświatowych, w których nie zostanie podjęta decyzja o powrocie do stacjonarnych form prowadzenia zajęć, realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Samorząd gminny monitoruje stan przygotowania placówek oświatowych, dokonuje oceny obecnego stanu zabezpieczenia sanitarnego oraz wymagań jakim powinny odpowiadać te placówki pod względem pełnego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz udziela pomocy dla pełnego wznowienia pracy placówek oświatowych.

 

Wójt Gminy Uście Gorlickie

Zbigniew Ludwin

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005