A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni Państwo

Mieszkańcy gminy Uście Gorlickie

 

W związku z potwierdzonymi przypadkami zarażeniem COVID-19 na terenie gminy Uście Gorlickie, Wójt Gminy informuje, że od dnia 27.07.2020 r. do czasu ustabilizowania sytuacji zmuszeni jesteśmy przywrócić obostrzenia w zakresie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie i jednostkach organizacyjnych gminy

W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną.

W kontakcie bezpośrednim na stanowisku pracy, załatwiane będą wyłącznie sprawy najważniejsze i nie cierpiące zwłoki (np. zgłoszenie zgonu).

Sprawy wymagające pilnego i osobistego spotkania z konkretnym pracownikiem, podlegać będą każdorazowej weryfikacji przed wejściem do urzędu, pod kątem konieczności takiej wizyty.

Interesanci przyjmowani będą na wyznaczonym stanowisku przed wejściem do urzędu, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z pracownikami.

Numery telefonów i adresów mailowych są dostępne na stronach internetowych urzędu i poszczególnych jednostek organizacyjnych.

 

Wójt Gminy Uście Gorlickie

Zbigniew Ludwin

 

PRZED WEJŚCIEM ZADZWOŃ,

 

Nałóż maseczkę, zdezynfekuj ręce !!!

 

 

Kontakt telefoniczny do Urzędu Gminy Uście Gorlickie:

Sekretariat                               – 18 351-60-41, 18 351-60-42

USC                                                – 18 351-60-41, wew. 49

Podatki                                       – 18 351-60-41, wew. 33

Działalność gospodarcza  – 18 351-60-41, wew. 52

Kasa                                              – 18 351-60-41, wew. 38

Księgowość (Skarbnik)      – 18 351-60-41, wew. 47

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej           – 18 351-64-91        

Gminny Ośrodek Kultury    – 18 353 05 14

Zakład Gospodarki Komunalnej    – 18 353-20-07        

Gminna Biblioteka Publiczna– 18 351 60 45

Centrum Usług Oświatowych          – 18 353-04-49

 

www: http://www.usciegorlickie.pl/

e-mail:              gmina@usciegorlickie.pl

sekretariat@usciegorlickie.pl

fax: 18-3516041, ePUAP: /4g2r5mu3dk

 

Mając świadomość, że wprowadzona procedura stanowi dla Państwa znaczące utrudnienie w dostępie do urzędu, prosimy

o zrozumienie powagi sytuacji z jaką mamy do czynienia na terenie całego kraju

 

<w:LsdException Locked="fals

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005