A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w związku z koniecznością wykonania nałożonych postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego czynności związanych z oceną stanu technicznego obiektu Parku Wodnego, koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowników, do czasu wykonania w/w czynności i powzięcia dalszych decyzji dotyczących kwestii użytkowania obiektu, z przyczyn obiektywnych, niezależnych od samorządu, Park Wodny w Wysowej-Zdroju jest nieczynny do odwołania.

Informuje również, że czasowe wyłączenie obiektu Parku Wodnego z użytkowania ma na celu wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa jego pracowników i użytkowników.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005