A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Urząd Gminy Uście Gorlickie informuje, że 25 września 2018 r. o godzinie 17:00 w budynku Gimnazjum w Uściu Gorlickim (sala posiedzeń Rady Gminy) odbędzie się konferencja szkoleniowa dotycząca programu „Czyste powietrze”. W ramach którego przedstawione zostaną możliwości dofinansowania:

  • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
  • docieplenia przegród budynku
  • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
  • montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

ZAPRASZAMY

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005