A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Rozporządzenie ws. stanu zagrożenia epidemicznego

2020-03-16 19:21:00

Pismo Wojewody dotyczące miejsc kwarantanny

2020-03-16 08:25:00

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego i gminy Uście Gorlickie Starosta Gorlicki w uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami powiatu gorlickiego informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z dniem 16.03.2020 r. (poniedziałek) wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi interesantów w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy Uście Gorlickie. Tym samym załatwiane będą wyłącznie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki. W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną. Sprawy wymagające pilnego i osobistego spotkania z pracownikami podlegać będą każdorazowej weryfikacji telefonicznej przed wejściem do urzędu, pod kątem konieczności takiej wizyty. Interesanci w urzędach przyjmowani będą na wyznaczonych stanowiskach, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z pracownikami. Numery telefonów i adresów mailowych są dostępne na stronach poszczególnych urzędów. Ponadto informuje się, iż począwszy od dnia 16.03.2020 zawieszone zostaje funkcjonowanie jarmarków zwyczajowo organizowanych na terenie poszczególnych gmin. Wójt Gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin

2020-03-14 09:53:00

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego Starosta Gorlicki w uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami powiatu gorlickiego, informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z dniem 16.03.2020 wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi Interesantów w urzędach. Tym samym załatwiane będą jedynie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki. W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną, przy jednoczesnym zweryfikowaniu konieczności wizyty w urzędzie. Interesanci w urzędach przyjmowani będą na wyznaczonych stanowiskach, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z urzędem. Numery telefonów i adresów mailowych są dostępne na stronach urzędów. Ponadto informuje się, iż począwszy od dnia 16.03.2020 zawieszone zostaje funkcjonowanie jarmarków zwyczajowo funkcjonujących na terenie gmin. Starosta Gorlicki Maria Gubała

2020-03-14 09:52:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (wszystkie powiaty) od 14.00/13/03 do 24.00/13.03.2020 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h. W. dotyczy powiatów : wszystkie powiaty

2020-03-14 09:45:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 małopolskie (15 powiatów) od 11:00/12.03 do 18:00/12.03.2020 prędkość do 35 km/, porywy do 80 km/h, SW. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański,wadowicki i wielicki

2020-03-14 09:44:00

Szanowni Państwo,

 

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

W załączeniu przekazujemy informacje dotyczące czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Jednocześnie apelujemy do Państwa o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

2020-03-12 08:07:00

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego Mając na uwadze aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju, w celu zapobiegania rozpowszechnianiu się koronawirusa SARS CoV-2, apeluje do wszystkich Mieszkańców Powiatu Gorlickiego, o ograniczenie wizyt w Urzędach do niezbędnie koniecznych. Jeśli sprawy nie są pilne, proszę, aby w miara możliwości odkładać je na inny, bardziej dogodny moment, lub jeśli to tylko możliwe załatwiać je pisemnie, telefonicznie lub droga elektroniczna. Wszelkie dane kontaktowe znaleźć można na podmiotowych stronach internetowych lub w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędów. Podczas wizyt w Urzędach proszę o zachowywanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. unikanie bezpośredniego kontaktu, poprzez zachowanie odpowiedniej odległości oraz stosowanie Grodków higienicznych i dezynfekcyjnych. Podjęte dziamania maja charakter prewencyjny i służą zapewnieniu wzajemnego bezpieczeństwa osób. Stosowanie powyższych zaleceń z pewnością wpłynie na zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz rozprzestrzeniania sio wirusa. Starosta Gorlicki Maria Gubała

2020-03-11 20:13:00

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

1)      zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;

2)      polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

 

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik

2020-03-11 16:49:00

Szpital Specjalistyczny im. H Klimontowicza w Gorlicach uprzejmie informuje że ze względów epidemiologicznych od dnia 11 marca 2020 od godz. 6:00 wprowadza całodobowo następujące środki ostrożności:

1) Wejście do budynku głównego Szpitala oraz Przychodni Specjalistycznych będzie możliwe tylko poprzez wejście główne od ul. Armii Krajowej

2020-03-10 22:44:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005