A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”

SERDECZNIE ZAPRASZA
mieszkańców Gminy Uście Gorlickie

do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Spotkanie w formie warsztatu strategicznego odbędzie się w dniu 24.08.2022 r., w godz. 9:00 - 11:00 w Sali Rady Gminy w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim, 38-315 Uście Gorlickie 267.

Podczas spotkania zostaną omówione główne cechy podejścia LEADER, zostanie przeprowadzona analiza potencjału oraz potrzeb rozwojowych gminy, grup defaworyzowanych, a także planowanych przedsięwzięć i celów końcowych.

Lokalna Strategia Rozwoju posłuży jako narzędzie do pozyskania środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Gorlickiego.

Operacja mająca na celu: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005