A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Szanowni Państwo,

mając na uwadze duże zainteresowanie zarówno ze strony małopolskich gmin, jak również branży turystycznej programem pn. „Odkrywam Małopolskę”, który realizowany był w 2020 r. i którego celem było wsparcie turystyki szkolnej, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o jego kontynuacji w roku 2021 i w dniu 15 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu w/w programu na rok 2021.

Na realizację programu w 2021 r. Województwo Małopolskie przeznacza środki finansowe w wysokości do 1 496 471 zł. Program zakłada dofinansowanie z budżetu samorządu województwa maksymalnie do 70% planowanych kosztów realizacji każdego projektu w Gminie, natomiast minimum 30% planowanych kosztów stanowić będzie finansowy wkład Gminy (z możliwością uwzględnienia udziału finansowego rodziców).

W załączeniu przesyłam Państwu Uchwałę Nr 1029/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” realizowanego w 2021 r. w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej, Regulamin projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” oraz formularz wniosku o udzielenie pomocy finansowej Gminie na realizację w/w projektu.

Pomoc finansowa na realizację projektu, zostanie udzielona małopolskim gminom na podstawie stosownej uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Informacje i dokumenty do pobrania tutaj

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005