A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Gmina Uście Gorlickie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca 2018 r. Nr 1369/18 Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania dodatkowe projekty w ramach konkursu z działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i dokonał zwiększenia alokacji środków finansowych o 48.419.553,95 zł. i tym samym projekt klastra „Energii Biała-Ropa”, do którego należą wszystkie gminy powiatu gorlickiego - Liderem jest Gmina Moszczenica, a Partnerem m. in. innymi Gmina Uście Gorlickie otrzymał szansę na podpisanie umowy i realizację projektu.

Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie.

Realizacja projektu przewidziana jest na 3 lata od roku 2018 do czerwca 2020.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-1-1--rozwoj-infrastruktury-produkcji-energii-ze-zrodel-odnawialnych---rpmp-04-01-01-iz-00-12-082-17#wyniki-530

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005