A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

„Nasze Lokalne Dziedzictwo – Poznaj, szanuj rozwijaj!”

 

„Nasze Lokalne Dziedzictwo – Poznaj, szanuj rozwijaj!” projekt realizowany w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Współpracy z lokalna grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt zakłada działania związane z promocją lokalnego dziedzictwa bazującego na zasobach kulturowych i turystycznych partnerskich LGD, organizację przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych (Festiwal Kultur) oraz utworzenie i wyposażenie Centrów Produktu Turystycznego i Kulturowego w miejscowościach: Wysowa-Zdrój, Paszyn, Piwniczna Zdrój, gmina Pokój. 

Budynek przeznaczony na Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego w Wysowej-Zdrój obecnie został poddany pracom remontowym. Oddanie budynku do codziennego użytku planowane jest na koniec października br. W ramach Centrum planowane jest organizowanie m.in. wystawy twórców ludowych i ginących zawodów, warsztaty, szkolenia, prelekcje z prezentacjami multimedialnymi, konferencje, spotkania tematyczne, kursy, degustacje tradycyjnych potraw  i wiele innych. Powstałe Centrum stanowić będzie promocję twórczości ludowej, promocję produktów lokalnych, dziedzictwa kulturalno-turystycznego przez to wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Centrum będzie miejscem służącym zachowaniu wieloletnich tradycji, w którym znajdować się będą m.in. materiały promocyjne,  eksponaty, a także informacja na temat produktów i usług lokalnych  oraz promocja oferty turystycznej tj. bazy noclegowo-wypoczynkowej, zasobów przyrodniczo-kulturalnych, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, wszystkich obszarów LGD zaangażowanych w projekt.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005