A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszam na posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 r. o godz. 800 w biurze rady gminy. Tematyka posiedzenia:

2023-11-30 15:11:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-25 19:32:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-25 19:30:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-25 19:29:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-25 19:27:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 1130 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-23 11:47:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 8 30 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-21 10:19:00

Informuję, iż w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 1100 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XLV Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2023-11-07 18:24:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2023 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-07 18:23:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 r. o godz. 830 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2023-11-06 21:24:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005